Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

General news and announcements

TrafodaethDechreuwyd ganYmatebionNeges ddiwethaf
Holiadur disgyblion Llun o Iwan Ellis Iwan Ellis 0 Iwan Ellis
Mon, 18 Jul 2016, 2:14 PM
Gwefan newydd / New website Llun o Geraint Phillips Geraint Phillips 0 Geraint Phillips
Wed, 15 Apr 2015, 9:23 AM
Prisiau Prydau Ysgol/School Meals Prices Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Wed, 3 Sep 2014, 3:32 PM
Ymateb i faterion trafnidiaeth/Response to transport matters Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 2 Sep 2014, 2:40 PM
Gwefan newydd / New website Llun o Geraint Phillips Geraint Phillips 0 Geraint Phillips
Mon, 28 Jul 2014, 7:36 AM
Rownderi/Rounders Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 14 Jul 2014, 2:17 PM
Eisteddfod Llangollen Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 11 Jul 2014, 11:49 AM
Sweeney Todd Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 10 Jul 2014, 9:08 AM
Gwobrau Cyflawnwyr Uchel 2014/High Achievers Awards 2014 Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 7 Jul 2014, 12:08 PM
Problemau technegol/technical problems Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 7 Jul 2014, 11:48 AM
Diwrnod Mabolgampau/Sports Day Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 7 Jul 2014, 11:48 AM
Pel Osgoi/Dodge ball Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 7 Jul 2014, 11:47 AM
Dathliadau'r 50/Celebrating the 50 Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 4 Jul 2014, 9:40 AM
Problemau technegol/Technical problems Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 30 Jun 2014, 9:50 AM
Cyngerdd Dathlu'r 50/Concert celebrating 50 years Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 17 Jun 2014, 10:29 AM
Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd, Y Bala Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 6 Jun 2014, 2:42 PM
Athletau/Athletics Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 22 May 2014, 12:47 PM
Gêm bêl-droed staff v disgyblion/Staff v pupils football match Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 22 May 2014, 9:26 AM
Ymweliad gan Mr Ian Lucas AS/Ian Lucas MP visit Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 22 May 2014, 9:08 AM
Madron Llun o Geraint Phillips Geraint Phillips 0 Geraint Phillips
Wed, 21 May 2014, 4:35 PM
Llwyddiant Gymnasteg/Gymnastics Success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 19 May 2014, 2:57 PM
BWRDD LLYWODRAETHOL YR YSGOL/THE SCHOOL’S GOVERNING BODY Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 16 May 2014, 11:37 AM
Her y Tair Gwlad/Tri Nations Challenge Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 16 May 2014, 8:46 AM
Addysg Gorfforol/PE Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 3 Apr 2014, 12:47 PM
Adroddiad Estyn/Estyn Report Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 1 Apr 2014, 10:38 AM
26.3.14 Dim Gweithredu Diwydiannol/No Industrial Action Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 21 Mar 2014, 11:45 AM
Llwyddiant nofio/Swimming success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Wed, 19 Mar 2014, 10:06 AM
Gymnasteg yr Urdd/Urdd Gymnastics Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 18 Mar 2014, 12:20 PM
Cap Pêl-droed! Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 13 Mar 2014, 11:39 AM
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi/St David's Day Service Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 20 Feb 2014, 11:41 AM
Llwyddiant Gymnasteg/Gymnastics Success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Wed, 12 Feb 2014, 11:57 AM
Problemau technegol/Technical problems Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 27 Jan 2014, 12:18 PM
Prosbectws 2014/Prospectus 2014 Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Wed, 22 Jan 2014, 2:54 PM
Llwyddiant Trawsgwlad/Crosscountry Success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 20 Jan 2014, 8:37 AM
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni/Governors Annual Report to Parents Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 17 Dec 2013, 2:27 PM
Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd/Urdd Gymnastics Competition Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 13 Dec 2013, 1:44 PM
Addysg Gorfforol/PE Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 26 Nov 2013, 3:22 PM
Adroddiad Trawsgwlad/Crosscountry Report Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 26 Nov 2013, 10:21 AM
Disgo Nadolig/School Disco Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 18 Nov 2013, 11:58 AM
Tro Ni - S4C Llun o Geraint Phillips Geraint Phillips 0 Geraint Phillips
Thu, 14 Nov 2013, 12:22 PM
Bags2School Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 8 Nov 2013, 11:24 AM
Guys & Dolls Llun o Geraint Phillips Geraint Phillips 0 Geraint Phillips
Wed, 23 Oct 2013, 11:48 AM
Digwyddiad Estyn Allan y BBC/BBC Wales Outreach Event Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 15 Oct 2013, 11:43 AM
Llythyr UCAS/ UCAS Letter Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 4 Oct 2013, 11:32 AM
Sesiynau adolygu/Revision sessions Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 3 Oct 2013, 2:28 PM
BWRDD LLYWODRAETHOL YR YSGOL/THE SCHOOL’S GOVERNING BODY Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 30 Sep 2013, 9:46 AM
Diogelwch Cronfeydd Dŵr/Reservoir Safety Message Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 18 Jul 2013, 10:52 AM
Rownderi/Rounders Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 15 Jul 2013, 8:52 AM
Llwyddiant yn Llangollen / Success in Llangollen Llun o Geraint Phillips Geraint Phillips 0 Geraint Phillips
Fri, 12 Jul 2013, 2:48 PM
Trwy'r lens Llun o Geraint Phillips Geraint Phillips 0 Geraint Phillips
Thu, 11 Jul 2013, 12:18 PM
Gwersi Trosi TGAU i Lefel A Mathemateg Llun o Paul Griffiths Paul Griffiths 0 Paul Griffiths
Tue, 9 Jul 2013, 7:36 PM
Wimbledon Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 4 Jul 2013, 3:40 PM
Gwersi Trosi TGAU i Lefel A Mathemateg Llun o Paul Griffiths Paul Griffiths 0 Paul Griffiths
Fri, 28 Jun 2013, 12:55 PM
Addysg Grefyddol/Religious Studies Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 27 Jun 2013, 11:38 AM
Y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon/PTA Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 17 Jun 2013, 2:46 PM
Mabolgampau'r Ysgol/School Sports Day Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 13 Jun 2013, 3:02 PM
Digwyddiad Dyma Fi! Llun o Geraint Phillips Geraint Phillips 0 Geraint Phillips
Thu, 13 Jun 2013, 10:37 AM
Cystadleuaeth Athletau/Athletics Competition Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 10 Jun 2013, 9:51 AM
Problemau Technegol gyda'r ffonau/Technical problems with the phones Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 10 May 2013, 9:27 AM
Llwyddiant Athletau/Athletics Success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Wed, 8 May 2013, 9:57 AM
Gwisg Ysgol Newydd 2013/New School Uniform 2013 Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Wed, 1 May 2013, 11:45 AM
Holiadur 5 x 60 Llun o Paul Griffiths Paul Griffiths 0 Paul Griffiths
Sun, 28 Apr 2013, 9:09 AM
Y Frech Goch/Measles Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 11 Apr 2013, 10:50 AM
Ysgol AR GAU heddiw / School CLOSED today Llun o Mr Huw Foster Evans Mr Huw Foster Evans 0 Mr Huw Foster Evans
Fri, 22 Mar 2013, 7:05 AM
Clwb Ffilm / Film Club Llun o Paul Griffiths Paul Griffiths 0 Paul Griffiths
Fri, 22 Feb 2013, 10:32 AM
Drama Dyled Eileen Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Wed, 20 Feb 2013, 10:09 AM
Ymweliad David Roberts, CBE ag Ysgol Morgan Llwyd / David Roberts CBE Visit to Ysgol Morgan Llwyd Llun o Paul Griffiths Paul Griffiths 0 Paul Griffiths
Fri, 8 Feb 2013, 12:29 PM
Ysgol ar agor 25ain Ionawr / School open 25th January Llun o Mr Huw Foster Evans Mr Huw Foster Evans 0 Mr Huw Foster Evans
Thu, 24 Jan 2013, 6:43 PM
Llwyddiant Trawsgwlad/Cross-country Success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 24 Jan 2013, 12:02 PM
Addysg Gorfforol/PE Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Wed, 23 Jan 2013, 10:00 AM
LLWYBRAU DYSGU - NOSON CODI YMWYBYDDIAETH/LEARNING PATHWAYS - AWARENESS EVENING Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 21 Jan 2013, 10:22 AM
Ysgol ar agor / School open Llun o Mr Huw Foster Evans Mr Huw Foster Evans 0 Mr Huw Foster Evans
Mon, 21 Jan 2013, 7:16 AM
Ysgol ar agor ddydd Llun 21ain Ionawr / School open Monday 21st January Llun o Mr Huw Foster Evans Mr Huw Foster Evans 0 Mr Huw Foster Evans
Sun, 20 Jan 2013, 9:00 PM
Ysgol ar gau 18/01/2013 - School Closure 18/01/2013 Llun o Paul Griffiths Paul Griffiths 0 Paul Griffiths
Fri, 18 Jan 2013, 7:46 AM
Sioe Nadolig/Christmas Show Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 10 Dec 2012, 12:15 PM
Sesiynau Adolygu/Revision Sessions Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 10 Dec 2012, 10:01 AM
Llwyddiant Chwaraeon/Sporting Success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 6 Dec 2012, 2:31 PM
Yr Adran Addysg Gorfforol/PE Department Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 4 Dec 2012, 10:01 AM
Sesiwn Adolygu/Revision Session Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 3 Dec 2012, 9:23 AM
Yr Adran Gerdd/Music Department Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 27 Nov 2012, 3:53 PM
Sesiwn Adolygu/Revision Session Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 26 Nov 2012, 2:01 PM
Sioe Nadolig/Christmas Show Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 23 Nov 2012, 11:14 AM
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon/Parent Teachers Association Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Mon, 19 Nov 2012, 12:18 PM
Bwrdd Llywodraethol yr Ysgol/The School's Governing Body Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Thu, 15 Nov 2012, 3:09 PM
Llwyddiant Chwaraeon/Sporting Success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 13 Nov 2012, 11:20 AM
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni/The Governing Body's Annual Report to Parents Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Tue, 6 Nov 2012, 2:37 PM
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni/The Governing Body's Annual Report to Parents Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 26 Oct 2012, 3:01 PM
Llwyddiant Chwaraeon/Sporting Success Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 26 Oct 2012, 9:59 AM
Wythnos Democratiaeth Lleol/Local Democracy Week Llun o Lois Jones Lois Jones 0 Lois Jones
Fri, 19 Oct 2012, 2:53 PM
Problemau Technegol / Technical Problems Llun o Paul Griffiths Paul Griffiths 0 Paul Griffiths
Fri, 19 Oct 2012, 9:42 AM