Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Rownderi/Rounders
gan Lois Jones - Monday, 14 July 2014, 2:17 PM
 

Llongyfarchiadau mawr i dîm Rownderi Bl. 9 ar eu llwyddiant yn nhwrnamaint Ysgolion Wrecsam ar Ddydd Mercher y 9fed o Orffennaf. Ar ôl gorffen yn 2il yn y grwp yn y Rownd 1af, fe lwyddodd y merched i guro Ysgol Penley yn y Rownd gyn-derfynol mewn gem agos iawn. Yn anffodus eu gwrthwynebwyr yn y gem derfynol oedd Ysgol Darland, tîm yr oedd wedi ein curo yn y Rownd 1af. Yn anffodus, colli eto oedd y canlyniad mewn gem o safon arbennig ar ôl perfformiad gwych gan bob un aelod o'r tîm. Llongyfarchiadau mawr i Morgan Pritchard Sharley, Kate Gittins, Hannah Wilde, Melissa Evans, Jordan Kelly, Celyn Jones, Megan Humphreys, Gwennan Hughes, Olivia Hawes, Catrin Bonds ag Annalise Wong. Cam ymhellach hwyrach flwyddyn nesaf genod!

Congratulations to the Year 9 rounders team for their success in the Wrexham Schools rounders tournament on Wednesday, 9th July.  After finishing second in the group in the 1st Round, the girls beat Ysgol Penley in the semi-finals in a very close game.  Unfortunately, their opponents in the final were Ysgol Darlan, who had beat them in the 1st round.  The girls lost in the final in a game that was of a very high standard after an excellent performance by everyone.  Congratulations to Morgan Pritchard Sharley, Kate Gittins, Hannah Wilde, Melissa Evans, Jordan Kelly, Celyn Jones, Megan Humphreys, Gwennan Hughes, Olivia Hawes, Catrin Bonds and Annalise Wong.  One step further next year!

MHD