Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Eisteddfod Llangollen
gan Lois Jones - Friday, 11 July 2014, 11:49 AM
 

Llongyfarchiadau enfawr i gôr Sioe Gerdd Ysgol Morgan Llwyd am ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth 'Showchoirs' yn Eisteddfod Llangollen ddydd Iau, 10fed o Orffennaf.  Roedd pedwar côr yn cystadlu, côr arall o Gymru, côr o Lloegr a chôr o'r Unol Daleithiau.

Ffordd beffaith o orffen blwyddyn brysur a llwyddianus iawn! 

Gellir gweld perfformiad y côr trwy ddilyn y ddolen isod:

http://llangollen.tv/en/clip/f2-3/

Huge congratulations to the showchoir from Ysgol Morgan Llwyd for winning the Showchoir competition at Ysgol Llangollen on Thursday, 10th July.  There were four choirs competing, another choir from Wales, one from England and the other from the United States.

A perfect way to end a very busy and successful year! 

The choir's performance can be seen in the link below:

http://llangollen.tv/en/clip/f2-3/

Da iawn bawb!