Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Sweeney Todd
gan Lois Jones - Thursday, 10 July 2014, 9:08 AM
 

Cafodd rhai o ddisgyblion Ysgol Morgan Llwyd brofiad bythgofiadwy yn Eisteddfod Llangollen wrth iddynt gymryd rhan yn y sioe Sweeney Todd ochr yn ochr gyda Bryn Terfel, Sian Cothi ac eraill.

Roedd yn benllanw blwyddyn brysur a llwyddianus iawn i adran Gerdd a Drama Ysgol Morgan Llwyd sydd wedi cynnwys y sioe gerdd Guys and Dolls, llwyddiannau yn Eisteddfod yr Urdd a chystadlu yn Eisteddfod Llangollen hefyd gyda’r Côr Sioe Gerdd.  Diolch yn fawr i’r disgyblion a’r staff am eu holl waith caled. 

Some of the pupils from Ysgol Morgan Llwyd had an unforgettable experience in Eisteddfod Llangollen as they took part in Sweeney Todd alongside Bryn Terfel, Sian Cothi and others.

It was the climax of a very busy and successful year for the Music and Drama department that included performances of Guys and Dolls, Eisteddfod yr Urdd successes as well as competing in Llangollen with the show choirt.   Many thanks to all the staff and pupils who have worked very hard this year.