Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Diwrnod Mabolgampau/Sports Day
gan Lois Jones - Monday, 7 July 2014, 11:48 AM
 

 

Roedd y tywydd o’n plaid eleni wrth i ni fwynhau diwrnod mabolgampau llwyddiannus iawn yn Stadiwm Queensway ar ddydd Iau’r 26ain o Fehefin. Roedd y disgyblion wedi paratoi’n drylwyr ar gyfer eu cystadlaethau unigol a gwelwyd ambell record yn cael ei thorri a chystadlu brwd rhwng y llysoedd.  Croesawyd disgyblion bl6 yr ysgolion cynradd sy’n bwydo Ysgol Morgan Llwyd i ymuno yn yr hwyl hefyd. 

Ar ddiwedd yr holl gystadu, dyma enillwyr y dydd:

Cystadleuaeth Llysoedd:

Blwyddyn 7 – Dyfrdwy, Blwyddyn 8 – Clywedog, Blwyddyn 9 – Bers, Blwyddyn 10 – Dyfrdwy

Perfformiad Unigol:

Victrix Ludorum – Allaya Ellis (9A), Victor Ludorum – Aaron Keighley (9G)

The weather was on our side this year as we enjoyed a very successful Sports Day at Queenway Stadium on Thursday, 26th July.  The pupils had prepared thoroughly for their individual events and a number of records were broken as well as keen competition between the tutor groups.  Year 6 pupils from Ysgol Morgan Llwyd’s feeder schools also joined in the fun.

At the end of the competitions, the winners were the following: 

Tutor group competition:

Year 7 – Dyfrdwy, Year 8 – Clywedog, Year 9 – Bers, Year 10 – Dyfrdwy

Individual performance:

Victrix Ludorum – Allaya Ellis (9A), Victor Ludorum – Aaron Keighley (9G)