Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Dathliadau'r 50/Celebrating the 50
gan Lois Jones - Friday, 4 July 2014, 9:40 AM
 

Cafwyd cyngerdd arbenning iawn yn Neuadd Williams Aston ar nos Fercher, 25ain o Fehefin 2014 fel rhan o ddathliadau'r ysgol yn 50 oed.  Roedd nifer o wahanol eitemau o dalentau gwahanol yr ysgol yn cymryd rhan gan gynnwys y band pres, unawdwyr, chwythbrennau a chorau gwahanol yr ysgol. 

Daeth disgyblion o ysgolion cynradd Cymraeg Wrecsam i ymuno gyda ni i ddangos eu talentau hwythau hefyd ac un o uchwfbwyntiau'r noson oedd pan ddaeth pawb at ei gilydd i ganu cân ysgol newydd Ysgol Morgan Llwyd, gyfansoddwyd gan Robat Arwyn. 

Roedd y neuadd dan ei sang a braf oedd gweld cynulleidfa mor gref.

A very special concert was held at William Aston Hall on Wednesday, 25th June2014 to celebrate the school’s 50th anniversary.  A number of different items of the school’s talents took part in the concert including the brass band, soloists, various choirs and the woodwind section.  


Pupils from Wrexham’s Welsh primary schools joined us to show their talents too and one of the night’s highlights was when everyone came together to sing the new school song composed by Robert Arwyn.


The hallwas packedandit was great toseesuch the event being supported so well.