Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Cyngerdd Dathlu'r 50/Concert celebrating 50 years
gan Lois Jones - Tuesday, 17 June 2014, 10:29 AM
 

 

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn dathlu'r 50 eleni ac mae cyngerdd yn cael ei gynnal yn Neuadd William Aston ar 25ain o Fehefin 2014 am 7 o'r gloch.  Bydd perfformiadau gan ddisgyblion yr ysgol yn ogystal â'r ysgolion cynradd lleol.

Pris tocynnau fydd £6/£4 ac maent ar gael o swyddfa'r ysgol. 

Dewch yn llu!

Ysgol Morgan Llwyd is celebrating its 50th!  There is a special concert being held at William Aston Hall on 25th June at 7pm to mark the occasion.  There will be performances from the school pupils as well as the local Welsh primary schools.

Tickets are £6/£4 and available from the school office.

A warm welcome to everyone!