Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Athletau/Athletics
gan Lois Jones - Thursday, 22 May 2014, 12:47 PM
 

Llongyfarchiadau mawr i'r 11 disgybl wnaeth gynrychioli Sir Wrecsam yng nghystadleuaeth Athletau Gogledd Ddwyrain Cymru ddoe. Mi berfformiodd pob un ohonynt yn wych ac yn llawn haeddu'i llwyddiannau! Llongyfarchiadau arbennig i Sion Roberts ac Alex Harrison Bl. 11 a Joseph Edwards Bl.9 ar ennill eu cystadleuthau a pob lwc iddynt yn y rownd nesaf yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf.

Congratulations to the eleven pupils who represented Wrexham in the North East Wales athletics competition on Wednesday, 21st of May 2014.  Each one of them performed admirably and deserved their successes!  Congratulations especially to Sion Roberts and Alex Harrison from Year 11 and Joseph Edwards from Year 9 for winning their competitions and good luck to them in the next round in Cardiff in July. 

MHD