Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Ymweliad gan Mr Ian Lucas AS/Ian Lucas MP visit
gan Lois Jones - Thursday, 22 May 2014, 9:08 AM
 

Daeth Mr Ian Lucas, AS Wrecsam i ymweld ag Ysgol Morgan Llwyd heddiw.  Roedd yn awyddus i ymweld â’r ysgol yn dilyn adroddiad Estyn llwyddiannus iawn.  Aeth Mr Lucas ar daith o amgylch yr ysgol a chwrdd â disgyblion, Penaethiaid Blwyddyn ac roedd ganddo ddiddordeb mawr yn Adnodd Cynnal yr ysgol oedd wedi derbyn canmoliaeth yn adroddiad Estyn am eu gwaith gyda disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol.  Dywedodd Mr Lucas; ‘Fe wnaeth y disgyblion gwrddais â nhw heddiw argraff fawr arnaf i ac fe gefais drafodaethau mawr gyda staff a’u dyheadau, yn enwedig gyda’r disgyblion hynny sy’n wyneb heriau ychwanegol’.  Dywedodd y Pennaeth, Carwyn Davies ‘Fel ysgol, rydym yn hapus iawn gyda llwyddiant arolwg Estyn.  Mae hyn yn dilyn gwaith caled iawn y disgyblion, staff a chefnogaeth ychwanegol rhieni.  Mae hwn yn amser cyffrous i addysg cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam.’  

 

Mr Ian Lucas, MP for Wrexham visited Ysgol Morgan Llwyd today.  He was eager to visit the school following a very successful Estyn inspection report.  Mr Lucas toured the school and met with pupils and Heads of Years and was especially interested to visit the Cynnal Resource Provision at the school who had received praise in the inspection report for their work with pupils with additional learning needs.   Mr Lucas said; ‘I’m hugely impressed by the students I met today and had some excellent discussions with staff and their aspirations especially those pupils facing additional challenges’.   Headteacher Mr Carwyn Davies said ‘As a school we are very happy with the successful Estyn inspection.  This all comes down to the hard work of the pupils, the staff and the continued support of parents.  This is an exiting time for Welsh medium education in Wrexham.