Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llwyddiant Gymnasteg/Gymnastics Success
gan Lois Jones - Monday, 19 May 2014, 2:57 PM
 

Llongyfarchiadau i Elin Francis ac Eilir Rhys-Kight am ddod yn drydydd mewn cystadleuaeth gymnasteg rhynbarthol yn Southampton dros wyliau'r Pasg.  Da iawn chi ferched!

Congratulations to Elin Francis and Eilir Rhys-Kight for coming third in an inter-regional gymnastics competition in Southampton over the Easter holidays.  Well done!