Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
BWRDD LLYWODRAETHOL YR YSGOL/THE SCHOOL’S GOVERNING BODY
gan Lois Jones - Friday, 16 May 2014, 11:37 AM
 

Mae dwy swydd wag fel Rhiant Lywodraethwr ar Fwrdd Llywodraethol yr Ysgol ar hyn o bryd.  Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer y seddi wag.  Gellir lawrlwytho'r ffurflen briodol o wefan yr ysgol neu bydd ffurflenni ar gael o swyddfa'r ysgol.   Dylid dychwelyd unrhyw enwebiadau i’r ysgol cyn 4 o'r gloch, dydd Gwener, 23eg o Fai 2014.

Gellir cysylltu â Miss Lois Jones, Clerc y Llywodraethwyr am fwy o fanylion. lois.jones@ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk

There is a vacancy as Parent Governor on the School’s Governing Body.  We therefore invite nominations for these vacancies.  The nomination form is available on the school website or from the school office.  Any nominations must be returned to school before 4 o’clock on Friday, 23rd May 2014.

Please contact Miss Lois Jones, Clerk to the Governors for more details.  lois.jones@ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk