Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Her y Tair Gwlad/Tri Nations Challenge
gan Lois Jones - Friday, 16 May 2014, 8:46 AM
 

Llongyfarchiadau i Euron Roberts, William Rosson, Seren Jones, Catrin Roberts, Ellie Williams a Chloe Pritchard-Sharley am gynrychioli Cymru yn ‘Her y Tair Gwlad’ gynhaliwyd ym mhwll nofio rhyngwladol Tollcorss, Glasgow ar 11eg o Ebrill 2014.  Daeth Cymru yn 3ydd gyda’r Alban yn dod yn gyntaf a Lloegr yn ail.  Roedd yn berfformiad i fod yn falch iawn ohono.  Llogyfarchidau mawr iawn i chi gyd.

Congratulations to Euron Roberts, William Rosson, Seren Jones, Catrin Roberts, Ellie Williams and Chloe Pritchard-Sharley for representing Wales in the ‘Tri-Nations Challenge’ held at Tollcorss international swimming pool, Glasgow on the 11th April 2014.  Wales came 3rd, with Scotland coming first and England second.  It was a performance to be very proud of.  Huge congratulations to you all.