Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Addysg Gorfforol/PE
gan Lois Jones - Thursday, 3 April 2014, 12:47 PM
 

Llongyfarchiadau i ferched blwyddyn 7 ac 8 a wnaeth gystadlu yn nhwrnamaint pĂȘl-rwyd Sir Wrecsam ar y 1af o Ebrill. Llwyddodd merched blwyddyn 7 gyrraedd rownd gynderfynol. Da iawn chi.

Congratulations to the year 7 and 8 girls who took part in the Wrexham netball tournament on the 1st o April. The year 7 girls reached the semi-final. Well done everyone.

Miss S Walker