Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Adroddiad Estyn/Estyn Report
gan Lois Jones - Tuesday, 1 April 2014, 10:38 AM
 

Cyhoeddwyd adroddiad swyddogol archwilwyr Estyn heddiw, gellir gweld copi o'r adroddiad trwy ddilyn y ddolen isod.  Atodir hefyd ymateb yr ysgol i’r adroddiad. 

http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/darparwr/6654032/

Estyn's official school inspection report was published today.  A copy of the report can be seen by following the link below. The school’s reaction to the report is also attached. 

http://www.estyn.gov.uk/english/provider/6654032