Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Gymnasteg yr Urdd/Urdd Gymnastics
gan Lois Jones - Tuesday, 18 March 2014, 12:20 PM
 

Llongyfarchiadau mawr i Morgan Pritchard-Sharley, 9 Bers, am ddod yn ail yng Nghystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd yn Aberystwyth i flynyddoedd 7-9 ym mis Chwefror.  Da iawn ti Morgan!

Congratulations to Morgan Pritchard-Sharley, 9 Bers, for coming second in the Urdd Gymnastics Competition in Aberystwyth for years 7-9 in February.  Well done Morgan!