Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Cap Pêl-droed!
gan Lois Jones - Thursday, 13 March 2014, 11:39 AM
 

Llongyfarchiadau enfawr i Jake Phillips o flwyddyn 12 ar gael ei ddewis i gynrychioli tîm pêl-droed o dan 18 Cymru.  Bydd y tîm yn chwarae yn erbyn tîm o dan 18 Lloegr ar y Cae Ras nos Wener yma. 

Congratulations to Jake Phillips from year 12 for being chosen to respresent the Welsh under 18's football team. The team will play against the England under 18's on the Racecourse this Friday.

Da iawn ti Jake!