Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi/St David's Day Service
gan Lois Jones - Thursday, 20 February 2014, 11:41 AM
 

Fel rhan o ddathliadau hanner can mlynedd Ysgol Morgan Llwyd, cynhelir cyngerdd Dydd Gŵyl Ddewi yn Eglwys y Plwyf, Wrecsam ar y 6ed o Fawrth am 7 o’r gloch.  Estynnir croeso cynnes i bawb.

As part of Ysgol Morgan Llwyd’s  50th celebrations, a service will be held at Wrexham Parish Church on the 6th March at 7 o’clock.  We extend a warm welcome to everyone.