Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llwyddiant Gymnasteg/Gymnastics Success
gan Lois Jones - Wednesday, 12 February 2014, 11:57 AM
 

Llongyfarchiadau mawr i Elin Francis Bl. 12 ag Eilir Rhys-Kight Bl. 7 am ddod yn 2il yng nghystadleuaeth Gymnasteg Cymru dros y penwythnos. Mi fydd y ddwy rŵan yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn y Gwpan Celtaidd yn yr Alban ym mis Mis Mawrth a chystadleuaeth Cenedlaethol Gymnasteg yn Southampton ym Mis Mai. Llongyfarchiadau mawr i'r ddwy ohonoch!!

Huge congratulations to Elin Francis Year 12 and Eilir Rhys-Kight Year 7 for coming 2nd in the Welsh Gymnastics competition over the weekend.  The two will now go on to represent Wales in the Celtic Cup in Scotland in March and in the National Gymnastics Championships in Southampton in May.  Congratulations to you both! 

MHD