Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llwyddiant Trawsgwlad/Crosscountry Success
gan Lois Jones - Monday, 20 January 2014, 8:37 AM
 

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth Trawsgwlad Ysgolion Gogledd Ddwyrain Cymru ar Ddydd Mercher 25ain o Ionawr yn Ysgol Dinas Brân.

Adam Jones, Dylan Lynch, Ella Oldfield ac Eilir Rhys-Kight (Bl.7)

Ellie Williams (Bl. 8)

Joseph Edwards (Bl. 9)

Natasha Hunter ac Owen Parry (Bl. 10)

Euron Roberts, Phoebe Hughes a Zoe Williams (Bl.11)

Mi fydd Joseph, Ellie, Natasha, Phoebe a Zoe rŵan yn mynd ymlaen i gynrychioli’r ardal yng nghystadleuaeth Ysgolion Cymru ym Mrycheiniog ym mis Chwefror. Pob lwc iddynt!!!

Congratulations to the following pupils on their success in the North East Wales Schools Cross Country Competition on Wednesday, 25th January at Ysgol Dinas Brân.

Adam Jones, Dylan Lynch, Ella Oldfield ac Eilir Rhys-Kight (Yr.7)

Ellie Williams (Yr. 8)

Joseph Edwards (Yr. 9)

Natasha Hunter ac Owen Parry (Yr. 10)

Euron Roberts, Phoebe Hughes a Zoe Williams (Yr.11)

Joseph, Ellie, Natasha, Phoebe and Zoe will now progress to represent the area in the Welsh School’s Competition in Brecon in February.  Good luck to them! 

MHD