Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd/Urdd Gymnastics Competition
gan Lois Jones - Friday, 13 December 2013, 1:44 PM
 

Dydd Iau, 5ed o Ragfyr, 2013.

Ar ôl misoedd o baratoi, roedd hi’n bryd i griw gymnasteg Ysgol Morgan Llwyd berfformio eu dilyniannau gymnasteg yn Queensway, Wrecsam yn erbyn ysgolion Sir Fflint a Wrecsam.  Roedd nifer yr ysgolion yn cystadlu eleni wedi dyblu, ac fel y gallwch ddychmygu llawer mwy o ddisgyblion yn cystadlu.

Roedd wyth o ddisgyblion Morgan Llwyd yn cystadlu.  Rhai yn perfformio yn unigol, mewn parau neu driawd.  Themâu'r holl berfformiadau oedd ehediad, lle'r oedd y safon eleni yn ofnadwy o uchel. 

Yn gyntaf, roedd cystadleuaeth yr unigolion, gyda Morgan Pritchard-Sharley o flwyddyn 9 yn cystadlu.  Roedd hi yn erbyn 13 disgybl, ac fe lwyddodd i berfformio ar safon uchel iawn.  Ond y gyntaf ym mhob categori oedd yn mynd trwodd i’r rownd derfynol yn Aberystwyth ym mis Chwefror, a llwyddodd Morgan i guro’r 13 arall.

Yn dilyn, roedd cystadleuaeth y parau.  Roedd dau bâr o Ysgol Morgan Llwyd, i gyd o flwyddyn 7.  Y pâr cyntaf i gystadlu oedd Morgan Elms ac Ella Oldfield ac yna Eilir Rhys-Kight ac Ela Thomas.  Roedd pawb yn cael eu sgorio allan o 10, lle cafodd Morgan ac Ela sgôr da iawn o 8.5 allan o 10, ac Eilir ac Ela sgôr ardderchog o 8.9.  Roedd y sgôr yma o 8.9 wedi rhoi ail safle iddynt, yn methu allan o’r safle cyntaf o ddim ond 0.3!  Roedd y pedair yma fyny yn erbyn 13 pâr arall o flynyddoedd 7, 8 a 9.   Felly canlyniad da iawn tu hwnt.  A phrofiad da iawn iddynt at flwyddyn nesaf.

Yn derfynol, cystadlodd y tair o flwyddyn 9, Celyn Jones, Catrin Williams a Bethan Williams.   Eto cafwyd perfformiad da iawn gan y merched, ond yr un stori o fod y niferoedd yn cystadlu yn categori y triawdau yn uchel du hwnt.  Roedd y merched wedi llwyddo i gael sgôr da iawn o 8.5.

Felly diwrnod llwyddiannus, da iawn ferched.

After months of preparation, it was time for the Ysgol Morgan Llwyd gymnastics group to perform their gymnastics sequences at Queensway, Wrexham against the Wrexham and Flintshire schools.  The number of schools competing had doubled this year and as you can imagine, far more pupils were competing.

Eight of Ysgol Morgan Llwyd’s pupils were competing.  Some of them individually, in pairs or in threes.  The theme this year was flight, and the standard was very high.

The first competition was a solo event and we had Morgan Pritchard-Sharley from year 9 competing against 13 other pupils.  She succeeded in performing to a very high standard.  Only the first in each category go on to the finals in Aberystwyth in February, and Morgan was able to beat the other 13.

The next competition was the pairs.  There were two pairs from Ysgol Morgan Llwyd competing, all from year 7.  Morgan Elms and Ella Oldfield were the first pair to compete followed by Eilir Rhys-Knight and Ela Thomas.  Everyone was scored out of 10, with Morgan and Ela scoring an impressive 8.5 out of 10 and Eilir and Ela an excellent score of 8.9 putting them in second position, missing out on the first position by only 0.3!  These four pupils were against another 13 pairs from years 7, 8 and 9 therefore they performed very well.  A great experience for them for next year.

To finish, three pupils from year 9 were competing, Celyn Jones, Catrin Williams and Bethan Williams.  The girls performed admirably in a category of very high numbers taking part.  The girls earned a very good score of 8.5. 

A successful day, well done girls. 

SW