Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Bags2School
gan Lois Jones - Friday, 8 November 2013, 11:24 AM
 

Bydd yr ysgol yn cymryd rhan yng nghynllun Bags2School. Mae'r elusen yn ailgylchu tecstilau (dillad, dillad gwely, teganau meddal, bagiau, beltiau, esgidiau) i geisio lleihau'r gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi. Maent hefyd yn rhoi arian i'r ysgol am bob kilo o ddefnydd. Os oes gan unrhyw un ddeunydd i'w ailgylchu, mae bagiau ar gael gan unrhyw ddisgybl ym mlwyddyn 12 neu gan Miss Einir Lois Jones neu Sian Eleri Evans. Mae angen eu dychwelyd i'r ysgol ar unrhyw adeg cyn y 9fed o Ragfyr (i'r adran Wyddoniaeth).

The school will be taking parti n the Bags2School scheme.  The charity recycles textiles (clothes, bed sheets, soft toys, bags, belts and schoes) in order to reduce the waste that reaches the landfill sites.  They give the school money for every kilo of material.  If anyone has any recycable materials, the bags ar available from the pupils in year 12, Miss Einir Lois Jones or Sian Eleri Evans.  The bags need to be returned to the science department at school before the 9th of December .

ELJ