Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Digwyddiad Estyn Allan y BBC/BBC Wales Outreach Event
gan Lois Jones - Tuesday, 15 October 2013, 11:43 AM
 

Fe ddaeth y BBC i ymweld â'r ysgol yn ddiweddar fel rhan o'u gwaith yn holi barn ei chynulleidfa ar y ddarpariaeth newyddion.

Roedd y digwyddiad estyn allan yn un o gyfres o ddigwyddiadau i gasglu gwybodaeth am farn cynulleidfaoedd ynghylch gwasanaethau Newyddion Rhwydwaith y BBC, er mwyn llywio cyngor Cyngor Cynulleidfa Cymru i’r Ymddiriedolaeth a’i gyfraniad i’w Adolygiad Gwasanaeth o’r gwasanaethau hynny. Daeth tua dwsin o bobl ifanc o flynyddoedd hŷn yr ysgol i’r digwyddiad a chynhaliwyd y trafodaethau mewn dau grŵp o’r un nifer. Cynhaliwyd y trafodaethau yn Gymraeg.

Dyma ddolen i'r digwyddiad: http://www.bbc.co.uk/bbctrust/who_we_are/audience_councils/wales/your_voice/News_YMLL_2013.html?lang=cy

 

This audience outreach event was one of a series of events to gather information on the views of audiences on the BBC’s Network News services, so as to inform BBC Audience Council advice to the Trust and its contribution to its Service Review of those services. The event was attended by around a dozen young people from the school’s senior years and discussions took place in two groups of equal numbers. The conversation took place in Welsh.

Here is a link to the event: http://www.bbc.co.uk/bbctrust/who_we_are/audience_councils/wales/your_voice/News_YMLL_2013.html

ELJ