Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Addysg Grefyddol/Religious Studies
gan Lois Jones - Thursday, 27 June 2013, 11:38 AM
 

Yn sgil trafodaethau ar fasnach a thlodi bydol ac fel rhan o gynllun gwaith blwyddyn 9 ar ‘fyd Cyfoethog,  byd Tlawd, ein bwriad gyda chaniatâd y Prifathro yw dangos y ffilm ‘Blood Diamond’ i flwyddyn 9.  Ffilm ydy hon sy’n trafod y fasnach diemwntau rhyngwladol yn Sierra Leone.  Tystysgrif y ffilm yw 15 oed.  Os oes gennych unrhyw wrthwynebiad i’ch plentyn weld y ffilm, yna cysyllted â mi yn yr ysgol.

Following discussions on global trade and poverty as part of a 9-year work plan on ‘Rich world, Poor World’, our intention with the permission of the Headmaster is to show the film' Blood Diamond ' to year 9.  This is a film which discusses the international diamond trade in Sierra Leone.  The film’s Certificate 15. If you have any objections to your child watching the film, then please contact me at the school.

Einir Jones

Arweinydd Pwnc Addysg Grefyddol/Religious Studies Subject Leader