Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Mabolgampau'r Ysgol/School Sports Day
gan Lois Jones - Thursday, 13 June 2013, 3:02 PM
 

Cynhelir Mabolgampau’r Ysgol ddydd Iau, 20fed o Fehefin yn Stadiwm Queensway, Wrecsam. Gofynnwn i bob disgybl ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol cywir (crys-t glas tywyll, siorts, sgert (merched), sanau marŵn neu wyn a trainers). Mae croeso iddynt wisgo tracwisg dros eu gwisg Addysg Gorfforol er mwyn cadw’n gynnes. Gofynnwn hefyd i’r disgyblion sicrhau bod ganddynt ddigon o fwyd a diod ar gyfer y diwrnod a chyflenwad o eli haul. Mi fydd unrhyw ddisgyblion sydd fel arfer yn derbyn ‘prydau ysgol am ddim’ yn cael pecyn cinio ar ddechrau’r dydd. Byddem i gyd yn dychwelyd i’r ysgol ar gyfer y bysus ar ddiwedd y dydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â mi yn yr ysgol.

The school Sports Day will be held on Thursday, 20th June at Queensway Stadium in Wrexham. We ask that all pupils come to school in their correct PE uniform (dark blue t-shirt, shorts, skirts (girls), maroon or white socks and trainers). The pupils are welcome to wear a tracksuit over their PE uniform to keep warm. We also ask the pupils to ensure they have enough food and drink for the day and a supply of sunscreen. Pupils who normally receive 'free school meals' will have a lunch pack at the start of the day. We will be returning to school in time for the buses at the end of the day. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Miss M H Davies

Pennaeth Addysg Gorfforol/ Head of Physical Education