Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Cystadleuaeth Athletau/Athletics Competition
gan Lois Jones - Monday, 10 June 2013, 9:51 AM
 

Cystadleuaeth Athletau Ysgolion Wrecsam - Dydd Gwener 7fed o Fehefin

Llongyfarchiadau mawr i bob disgybl wnaeth gymryd rhan yn y gystadleuaeth uchod.  Roedd agwedd ag ymdrech pawb yn wych, ac roeddech yn llawn haeddu’r llwyddiant a gawsoch.

Dyma oedd y canlyniadau ar ddiwedd y gystadleuaeth.

Tîm Merched Bl 7 ag 8 – 3ydd

Tîm Merched Bl 9 a 10 – 3ydd

Tîm Bechgyn Bl 7 ag 8 – 4ydd

Tîm Bechgyn Bl 9 a 10 – Cydradd 1af

Bydd tîm bechgyn Bl 9 a 10 yn mynd yn eu blaenau i rownd nesaf y gystadleuaeth nawr ar Ddydd Llun 17eg o Fehefin.  Pob lwc i chi!

Wrexham Schools Athletics Competition - Friday 7th June

Congratulations to every pupil that took part in the above competition.  Everyone’s attitude and effort was excellent and fully deserved their success. 

These were the results at the end of the competition.

Girls Team Yr 7 and 8 – 3rd

Girls Team Yr 9 and 10 – 3rd

Boys Team Yr 7 and 8 – 4th

Boys Team Yr 9 and 10 – equal 1st

The Year 9 and 10 boys team will now progress to the next round of the competition on Monday, 17th June.  Good luck!

MHD