Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llwyddiant Athletau/Athletics Success
gan Lois Jones - Wednesday, 8 May 2013, 9:57 AM
 

Cafodd timau athletau'r ysgol ganlyniadau arbennig ym Mhencampwriaeth Ysgolion Sir Wrecsam ar ddydd Mercher Mai 1af: 

  • Merched dan 14oed – 4ydd
  • Merched dan 16oed – 1af
  • Hogiau dan 14oed – 3ydd
  • Hogiau dan 16 oed – 2ail

The school’s athletics team had excellent results in the Wrexham County School’s Championships on Wednesday, May 1st:

  • Girls under 14 – 4th
  • Girls under 16 – 1st 
  • Boys under 14 – 3rd
  • Boys under 16 – 2nd

Adran Addysg Gorfforol