Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Gwisg Ysgol Newydd 2013/New School Uniform 2013
gan Lois Jones - Wednesday, 1 May 2013, 11:45 AM
 

Fel y gwyddoch, o fis Medi 2013 mae’r wisg ysgol yn newid i ddisgyblion fydd ym mlynyddoedd 7 i 10.

Fel eich bod chi’n cael digon o gyfle i brynu’r wisg newydd, cynhelir 3 noson yn ystod tymor yr haf lle gallwch archebu’r wisg.  Dyma’r dyddiadau isod:

Blwyddyn 8 – nos Fawrth 7fed o Fai 2013, 4.30-6.30yh

Blwyddyn 9 – nos Fawrth 14eg o Fai 2013, 4.30-6.30yh

Cynhelir noson ychwanegol i unrhyw un nad ydynt yn gallu bod yn bresennol ar y nosweithiau uchod ar nos Fawrth 11eg Mehefin 2013, 4.30-6.30yh.

Mae’n hollbwysig fod pob disgybl yn gwisgo’r wisg gywir ac yn dilyn y rheolau ynglŷn â safon y wisg. 

Diolch i chi am eich cydweithrediad wrth i ni weithio i gynnal safonau uchel yn ein hysgol. 

As you are aware, from September 2013 the school uniform is changing for pupils who will be in years 7-10.

So you have plenty of opportunity to purchase the new uniform before September, 3 evenings will be held at the school during the Summer term where you will be able to order the uniform.  The dates are as follows:

Year 8 – Tuesday 7th May 2013, 4.30-6.30pm

Year 9 – Tuesday 14th May 2013, 4.30-6.30pm

An extra evening will be held for those parents who are unable to attend on the above dates on Tuesday, 11th June, 4.30-6.30pm.

It is extremely important that all pupils wear the correct uniform and comply with the rules regarding the standard of the uniform.

Thank you for your co-operation as we work to uphold high standards in our school.