Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Paul Griffiths
Ymweliad David Roberts, CBE ag Ysgol Morgan Llwyd / David Roberts CBE Visit to Ysgol Morgan Llwyd
gan Paul Griffiths - Friday, 8 February 2013, 12:29 PM
 

Ar ddydd Mercher, 6ed o Chwefror, cafodd disgyblion Ysgol Morgan Llwyd wledd wrth dderbyn ymweliad gan ŵr gwadd arbennig iawn.  Daeth David Roberts, CBE ac enillydd 11 medal aur Paralymaidd, i’r ysgol fel rhan o waith Academi Red Shoes i siarad am ei brofiadau fel athletwr Paralympaidd.  Fe gychwynnodd y bore gyda David yn cyfarch yr ysgol gyfan yn y gwasanaeth gyda hanes byr o sut cychwynnodd ei yrfa nofio a’r llwyddiannau a ddilynodd.  Gwnaed y neges sylfaenol yn amlwg iawn i bawb, dim ots o ble rydych chi’n dod a pha anawsterau sy’n rhaid ichi eu goroesi, cyn belled â’ch bod yn gweithio’n galed ac yn dangos ymroddiad, mae unrhyw beth yn bosib.

Yn dilyn y gwasanaeth, cymrodd David ran mewn gweithdy i 20 o fyfyrwyr o flwyddyn 8.  Roedd y sesiwn mewn ffurf cwestiwn ac ateb yn bennaf gyda’r disgyblion yn gofyn rhai cwestiynau deallus ac aeddfed iawn ac fe atebodd David y cwestiynau gydag atebion gonest, diddorol a doniol.  Cafodd y disgyblion eu cyffroi ymhellach pan gawsant y cyfle i gymryd llun gyda 3 o fedelau paralymaidd David a’r fflam Olympaidd.

Roedd y bore yn gyfle arbennig i holl ddisgyblion Ysgol Morgan Llwyd fod ym mhresenoldeb unigolyn mor ysbrydoledig, a’n gobaith nawr yw y bydd yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arwyr chwaraeon.

Diolch enfawr i David Roberts am gymryd yr amser o’i amserlen hyfforddi prysur i ymweld â ni ac i Jos Andrews am gydlynu’r digwyddiad.  

On Wednesday the 6th of February, Ysgol Morgan Llwyd pupils were treated to a visit from a very special guest. David Roberts CBE and winner of 11 Paralympic gold medals, as part of the Red Shoes Academy’s work came to the school to talk about his experiences as a Paralympic athlete. The morning started with David addressing the whole school assembly with a brief overview of how his swimming career started and the subsequent successes he has had since then. The underlying message was made very clear to the pupils that no matter where you come from and what difficulties you may have to overcome; as long as you work hard and commit yourself, anything’s possible.

Following the assembly, David then ran a workshop for 20 selected year 8 pupils. The session mainly took on a Q and A format with the pupils coming up with some extremely intelligent and mature questions which David answered with very honest, insightful and humorous answers. No longer able to hold in their excitement, the pupils were then given the opportunity to take pictures with 3 of David’s gold medals and the Paralympic torch.

The morning was a fantastic opportunity for all the pupils of Ysgol Morgan Llwyd to be in the presence of a truly inspirational individual, and our hope now is that it may inspire the next generation of sporting heroes.

A big thank you to David Roberts for taking time out of his busy training schedule to visit us, and Jos Andrews for co-ordinating the event.