Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llwyddiant Trawsgwlad/Cross-country Success
gan Lois Jones - Thursday, 24 January 2013, 12:02 PM
 

Cystadleuaeth Trawsgwlad Gogledd Ddwyrain Cymru - Dydd Mercher, 16eg o Ionawr 2013

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Griffiths (Bl.7), Owen Parry (Bl.9), Euron Roberts, Phoebe Hughes, Zoe Williams a Sara Edwards (Bl.10) ar gael eu dewis i gynrychioli ardal Wrecsam yn y gystadleuaeth uchod.  Oherwydd eu llwyddiant yn y gystadleuaeth, mi fydd Phoebe, Zoe ac Owen rŵan yn mynd ymlaen i gynrychioli Gogledd Ddwyrain Cymru yng nghystadleuaeth ysgolion Cymru yn Aberhonddu mis nesaf. Da iawn chi!!

North East Wales Cross-country Competition - Wednesday, 16th January 2013

Congratulations to Ffion Griffiths (Year 7), Owen Parry (Year 9), Euron Roberts, Phoebe Hughes, Zoe Williams and Sara Edwards (Year 10) on being chosen to represent Wrexham in the above competition.  Following their success, Phoebe, Zoe and Owen will now represent North East Wales in the Welsh schools competition in Brecon next month.  Well done!

MHD