Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
LLWYBRAU DYSGU - NOSON CODI YMWYBYDDIAETH/LEARNING PATHWAYS - AWARENESS EVENING
gan Lois Jones - Monday, 21 January 2013, 10:22 AM
 

Roedd noson rieni arbennig i godi ymwybyddiaeth o lwybrau dysgu i’w chynnal nos yfory, 22ain o Ionawr am 6 o’r gloch.

Oherwydd y tywydd gwael, rydym wedi penderfynu gohirio’r noson tan nos Fercher nesaf, 30ain o Ionawr, eto am 6 o’r gloch yn yr ysgol.

Ymddiheuriadau am unrhyw drafferth a diolch am eich cefnogaeth.

A special parents evening to raise awareness of learning pathways was due to be held tomorrow night 22nd January at 6p.m.

Because of the poor weather conditions we have decided to postpone the evening until next Wednesday 30th January at 6p.m. in the school.

Our apologies for any inconvenience and thank you for your support.