Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Mr Huw Foster Evans
Ysgol ar agor / School open
gan Mr Huw Foster Evans - Monday, 21 January 2013, 7:16 AM
 

Mae'r ysgol ar agor heddiw i bawb sy'n gallu teithio yn ddiogel.  Cymerwch ofal ar y ffyrdd ac o amgylch y safle.  Mae cwmni Straffords wedi gofyn os all myfyrwyr sy'n teithio o Fwlchgwyn, Minera a Gwynfryn ddal y bws ger y Five Crosses os yn bosibl.  Diolch yn fawr iawn

The school is open today to all who can travel safely. Take care on the roads and on the site. Straffords Coaches have requested that students travelling from Bwlchgwyn, Minera and Gwynfryn catch the bus at the Five Crosses if possible.  Thank you.