Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Mr Huw Foster Evans
Ysgol ar agor ddydd Llun 21ain Ionawr / School open Monday 21st January
gan Mr Huw Foster Evans - Sunday, 20 January 2013, 9:00 PM
 

Ein bwriad ar hyn o bryd yw i ail-agor yr ysgol i bawb sy'n gallu cyrraedd yn ddiogel bore dydd Llun 21ain Ionawr.  Byddwn yn ail-asesu'r sefyllfa cyn 7.30yb ac yn diweddaru'r wybodaeth ar y wefan hon a gwefan Cyngor Wrecsam erbyn hynny.  Cymerwch ofal wrth deithio ac o gwmpas safle'r ysgol.  Diolch i chi i gyd am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth.

It is our intention to reopen the school to all who can travel safely on Monday 21stJanuary.  We will re-assess the situation before 7.30am and update the information on this website and the Wrexham Council site by then. Please take care when travelling and around the school site.  Thank you all for your co-operation and understanding.