Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Sioe Nadolig/Christmas Show
gan Lois Jones - Monday, 10 December 2012, 12:15 PM
 

Y Ddynes 'Nath Ddwyn y Dolig

Daeth y Nadolig ychydig yn fuan i Ysgol Morgan Llwyd eleni pan berfformiwyd y sioe gerdd ‘Y Ddynes ‘Nath Ddwyn y ‘Dolig’ rhwng y 4ydd a’r 6ed o Ragfyr.  Addasiad o’r ffilm deledu ‘Y Dyn ‘Nath Ddwyn y Nadolig’ gan Caryl Parry Jones a Hywel Gwynfryn ydoedd ac mae’n rhaid dweud fod y bobl ifanc wedi ei pherfformio yn ardderchog.  Yn ogystal â pherfformio yn ystod y dydd ar gyfer ysgolion cynradd lleol, cynhaliwyd tri pherfformiad gyda’r nos a theatr yr ysgol dan ei sang.  Canmolwyd proffesiynoldeb y cynhyrchiad a safon y perfformiadau, a rhaid diolch yn arbennig i Mr Peter Davies, Mrs Ann Woodward a’r holl wirfoddolwyr am sicrhau'r cyfle i’r disgyblion ei pherfformio.  Edrychwn ymlaen at y sioe nesaf!

Christmas came a little early this year when Ysgol Morgan Llwyd performed the musical ‘Y Ddynes Nath Ddwyn y ‘Dolig’ between the 4th and 6th of December.  It was an adaptation of the TV film ‘Y Dyn ‘Nath Ddwyn y Nadolig’ by Caryl Parry Jones and Hywel Gwynfryn and the young people performed excellently.  As well as performing during the day for the local primary schools, there were three evening performances and the school theatre was packed to the rafters.  The professionalism of the production and quality of the performances must be praised, and special thanks are due to Mr Peter Davies, Mrs Ann Woodward and all the volunteers for ensuring the opportunity for pupils to perform.  We look forward to the next show!

GP