Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llwyddiant Chwaraeon/Sporting Success
gan Lois Jones - Thursday, 6 December 2012, 2:31 PM
 

Llongyfarchiadau mawr i Morgan Pritchard-Sharley (Bl.8) a Cerian Morris (Bl.11) ar ddod yn fuddugol yn eu cystadlaethau unigol Gymnasteg yr Urdd. Mi fydd y ddwy rŵan yn mynd ymlaen i gynrychioli Gogledd Ddwyrain Cymru yn y gystadleuaeth Genedlaethol yn y flwyddyn newydd. Da iawn chi genod!

Congratulations to Morgan Pritchard-Sharley (Year 8) and Cerian Morris (Year 11) for winning their individual events at the Urdd gymnastics competition.  The two of them will now move forward to represent North East Wales in the National competition next year.  Well done girls!

MHD