Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Sesiwn Adolygu/Revision Session
gan Lois Jones - Monday, 26 November 2012, 2:01 PM
 

Bydd sesiwn adolygu Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 11 yn cael ei gynnal yn y llyfrgell rhwng 3.45 – 5 yh dydd Mercher 28ain Tachwedd 2012. Bydd aelod o'r Adran Gymraeg yn bresennol yn y sesiwn.

Mae copi o'r amserlen arholiadau ynghlwm.

A Welsh revision session for year 11 pupils will be held in the library between 3.45 – 5pm on Wednesday, 28th November 2012. A member of the Welsh Department will be present in the session.

A copy of the exam timetable is attached.