Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon/Parent Teachers Association
gan Lois Jones - Monday, 19 November 2012, 12:18 PM
 

Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Morgan Llwyd yn cynnal digwyddiad codi arian, Fy Nghegin Gudd ar Ddydd Gwener, 30ain Tachwedd am 7yh yn yr ysgol.  Pris tocyn yw £5 a bydd yn cynnwys gwydriad o win.  Mae’r tocynnau wedi eu cyfyngu i 30 (oherwydd maint yr ystafell) ac yn anffodus oherwydd hyn nid oes lle i blant.  Os hoffech docynnau, cysylltwch â swyddfa’r ysgol ar 01978 315050.

Ysgol Morgan Llwyd PTA is holding a My Secret Kitchen fundraising event on Friday 30th November at 7pm at the school.  Tickets are £5 & will include a glass of wine.  Places are limited to 30 (because of the size of the room) & unfortunately because of this no children are allowed sorry.  If you would like tickets please contact the school office on 01978 315050.