Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Bwrdd Llywodraethol yr Ysgol/The School's Governing Body
gan Lois Jones - Thursday, 15 November 2012, 3:09 PM
 

Mae dwy swydd wag fel Rhiant Lywodraethwr ar Fwrdd Llywodraethwyr yr Ysgol ar hyn o bryd. Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer y seddi gwag. Gellir lawrlwytho'r ffurflen briodol o'r wefan neu mae ffurflenni ar gael o swyddfa'r ysgol. Dylid dychwelyd unrhyw enwebiadau i’r ysgol cyn 4 o'r gloch, dydd Gwener, 30ain o Dachwedd 2012.

Gellir cysylltu â Miss Lois Jones, Clerc y Llywodraethwyr am fwy o fanylion.

 

There are currently two vacancies as Parent Governors on the School’s Governing Body. We therefore invite nominations for these vacancies. The appropriate nomination form is available on the website or from the school office. Any nominations must be returned to school before 4 o’clock on Friday, 30th November 2012.

 

Please contact Miss Lois Jones, Clerk to the Governors for more details.