Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llwyddiant Chwaraeon/Sporting Success
gan Lois Jones - Tuesday, 13 November 2012, 11:20 AM
 

Llongyfarchiadau mawr i Phoebe Hughes (Bl.10) ar gael ei dewis i fod yn rhan o sgwad ymarfer treiathlon Cymru. Mae lot o waith caled o flaen Phoebe a dymunwn bob lwc iddi.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i dîm Pêl-Rwyd Blwyddyn 10 ar eu llwyddiant yn nhwrnamaint Ann Smart dydd Llun ym mhrifysgol Glyndŵr. Er yn chwarae yn erbyn disgyblion o flwyddyn 11, llwyddodd y tîm i gyrraedd y rownd gynderfynol cyn colli i enillwyr y twrnamaint, Ysgol Clywedog. Da iawn chi genod!!

 Congratulations to Phoebe Hughes (Year 10) for being chosen as a member of the Wales Triathlon training squad.  There is a lot of hard work ahead of Phoebe and we wish her all the best.

Congratulations also to the Year 10 Netball Team for their success in the Ann Smart tournament on Monday at Glyndwr University.  Even though they were playing against pupils from year 11, the team reached the semi-final before losing to the eventual winners, Ysgol Clywedog.  Well done girls!