Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni/The Governing Body's Annual Report to Parents
gan Lois Jones - Tuesday, 6 November 2012, 2:37 PM
 

Cynhelir cyfarfod Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr ar nos Fawrth, 13eg o Dachwedd 2012 am 6 o'r gloch yn yr ysgol.  Pwrpas y cyfarfod yw trafod a derbyn yr Adroddiad Blynyddol. 

Dyma gopi o'r Adroddiad Llawn.  A fyddech cystal â hysbysu'r ysgol os ydych yn bwriadu mynychu'r cyfarfod.

The Governor's Annual Report Meeting will be held on Tuesday, 13th November 2012 at 6pm at the school.  The purpose of the meeting is to discuss the Annual Report. 

Here is a copy of the Full Report.  Please could you notify the school if you intend to attend the meeting.