Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni/The Governing Body's Annual Report to Parents
gan Lois Jones - Friday, 26 October 2012, 3:01 PM
 

Cynhelir cyfarfod Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr ar nos Fawrth, 13eg o Dachwedd 2012 am 6 o'r gloch yn yr ysgol.  Pwrpas y cyfarfod yw trafod a derbyn yr Adroddiad Blynyddol. 

Dyma gopi o'r Adroddiad Cryno, bydd yr Adroddiad Llawn ar gael ar ôl hanner tymor.

The Governor's Annual Report Meeting will be held on Tuesday, 13th November 2012 at 6pm at the school.  The purpose of the meeting is to discuss the Annual Report.  Here is a copy of the Summary, the Full Report will be available after half term.