Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llwyddiant Chwaraeon/Sporting Success
gan Lois Jones - Friday, 26 October 2012, 9:59 AM
 

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol am eu llwyddiant yn y byd chwaraeon yn ddiweddar:

Will Rosson (Bl.12) – ar gael ei ddewis yn aelod o dîm nofio ieuenctid Cymru.

Ceri Evans (Bl.9) – ar gael ei dewis i chwarae Pel-Droed i dîm o dan 14 Gogledd Cymru.

Owen Evans (Bl.11) – ar gael ei ddewis i chwarae Rygbi i dîm o dan 16 Gogledd Cymru.

Hefyd, mae’r disgyblion canlynol i gyd wedi cael eu dewis i chwarae pel-droed i’r Sir:

Jack Jones, Joseph Edwards, Callum Cross, Alfie Matthias, Jack Jones, Aled Bayley, Alex Rowlands ac Ifan Roberts.

 Yn olaf, pob lwc i Phoebe Hughes (Bl.10) yn nhreialon Tîm Treiathlon Cymru fydd yn cymryd lle yng Nghaerdydd wythnos nesaf.

 Congratulations to the following for their success in the sporting world:

Will Rosson (Yr.12) – chosen as a member of the Welsh youth swimming squad

Ceri Evans (Yr.9) – chosen as a member of the North Wales under 14 team

Owen Evans (Yr.11) – chosen to play rugby for the North Wales under 16 team

The following pupils have been chosen to play football for the County:

Jack Jones, Joseph Edwards, Callum Cross, Alfie Matthias, Jack Jones, Aled Bayley, Alex Rowlands and Ifan Roberts.

Also, good luck to Phoebe Hughes (Year.10) in the Welsh Triathlon trials in Cardiff next week.