Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Wythnos Democratiaeth Lleol/Local Democracy Week
gan Lois Jones - Friday, 19 October 2012, 2:53 PM
 
Ar fore dydd Gwener y 19eg o Hydref daeth Aelod Cynulliad i ymweld ag Ysgol Morgan Llwyd. Fel rhan o 'Wythnos Democratiaeth Lleol' a'r ymgyrch 'Gwneud Gwahaniaeth', daeth Aled Roberts AC i siarad ag aelodau o flynyddoedd 10-13 a oedd yn dilyn y pwnc Cyfryngau yn yr ysgol. Testun y siarad oedd ffilmiau a oedd wedi creu argraff ar Aled Roberts yn ei fywyd personol a phroffesiynol. Gofynnwyd nifer o gwestiynau gan y disgyblion am waith Mr Roberts a'r dylanwadau sydd wedi bod arno, gan edrych ar sut mae ffilmiau wedi chwarae rhan yn hynny. Soniwyd yn helaeth am y ffilmiau 'Schindler's List' a 'Bourne Identity'.
 
Yn bresennol hefyd oedd Ben Howarth o Filmclub Cymru, sydd yn rhan o'r cynllun. Y gobaith yw sefydlu Clwb Ffilm o fewn yr ysgol, a fydd yn galluogi i'r disgyblion ysgrifennu adolygiadau o'r ffilmiau a wyliwyd ar wefan Filmclub er mwyn i ddisgyblion eraill dros Brydain rannu eu syniadau a'u barn.
 
Roedd gwobrau ar gyfer y cwestiynau gorau. Yr enillwyr oedd Rebecca, Madog, Harry, Katie a Katie o Flwyddyn 11.

 

On Friday morning, the 19th of October, an Assembly Member visited Ysgol Morgan Llwyd as part of the 'Local Democracy Week' and the 'Making a Difference' campaign.  Aled Roberts AM came to speak to members of year 10-13 pupils who follow Media as a subject in school.  The subject of the talk was films that have impressed Mr Aled Roberts in his personal and professional life.   The pupils asked a number of questions pupils about Mr Roberts’ work and influences and looked at how films have played a part in that.  We spoke extensively about the film 'Schindler's List' and 'Bourne Identity'.
 
Also in attendance was Ben Howarth from FILMCLUB Wales, which is part of the scheme.  The hope is to establish a Film Club at the school, which will enable pupils to write reviews of films watched on the FILMCLUB website so that other pupils over Britain share their ideas and opinions.
 
There were prizes for the best questions. The winners were Rebecca, Madoc, Harry, Katie and Katie from Year 11.