Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Datblygu dealltwriaeth disgyblion o gaethwasiaeth.

Y fasnach driongl.

Y Llwybr Canol

Bywyd ar y blanhigfa

Diddymu Caethwasiaeth 

Cewch lwytho eich lluniau o'r daith yma.

Gwaith Adran Hanes Ysgol Morgan Llwyd

Hepgor Llywio