Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)
Rhes o ddisgyblion yn eu gwisg ysgol.
  Hepgor site news

  Site news

  Llun o Geraint Phillips
  Gwefan newydd / New website
  gan Geraint Phillips - Wednesday, 15 April 2015, 9:23 AM
   

  Mae gennym ni wefan ysgol newydd / We have a new school website:

  http://ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk/

   
  Llun o Lois Jones
  Prisiau Prydau Ysgol/School Meals Prices
  gan Lois Jones - Wednesday, 3 September 2014, 3:32 PM
   

  Gweler llythyr amgaedig am brisiau prydau ysgol.

  Please see attached letter regarding school meal prices.

   
  Llun o Lois Jones
  Ymateb i faterion trafnidiaeth/Response to transport matters
  gan Lois Jones - Tuesday, 2 September 2014, 2:40 PM
   

  Cafodd yr ysgol ei hysbysu y bore yma bod Adran Drafnidiaeth y Sir wedi hysbysu'r cwmniau bysys eu bod i weithredu polisi 'Dim pas bws, Dim teithio' a hynny'n weithredol o Ddydd Mawrth, 2il o Fedi 2014.  Nid oedd yr ysgol wedi derbyn unrhyw rybudd nad unrhyw wybodaeth am hyn.

  Dyma ddolen i'r ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (319 gair)
   
  Llun o Geraint Phillips
  Gwefan newydd / New website
  gan Geraint Phillips - Monday, 28 July 2014, 7:36 AM
   

  Mae gennym ni wefan newydd! Pwyswch y cysylltiad isod er mwyn parhau i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Ysgol Morgan Llwyd.

  We have a new website! Click on the link below to continue to receive the latest information from Ysgol Morgan Llwyd.

  http://ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk

   

  Hepgor CysylltwchHepgor Ydych chi eisiau swydd yn Ysgol Morgan Llwyd?