You are not logged in. (Log in)
Rhes o ddisgyblion yn eu gwisg ysgol.
  Skip site news

  Site news

  Picture of Geraint Phillips
  Gwefan newydd / New website
  by Geraint Phillips - Wednesday, 15 April 2015, 8:23 AM
   

  Mae gennym ni wefan ysgol newydd / We have a new school website:

  http://ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk/

   
  Picture of Lois Jones
  Prisiau Prydau Ysgol/School Meals Prices
  by Lois Jones - Wednesday, 3 September 2014, 2:32 PM
   

  Gweler llythyr amgaedig am brisiau prydau ysgol.

  Please see attached letter regarding school meal prices.

   
  Picture of Lois Jones
  Ymateb i faterion trafnidiaeth/Response to transport matters
  by Lois Jones - Tuesday, 2 September 2014, 1:40 PM
   

  Cafodd yr ysgol ei hysbysu y bore yma bod Adran Drafnidiaeth y Sir wedi hysbysu'r cwmniau bysys eu bod i weithredu polisi 'Dim pas bws, Dim teithio' a hynny'n weithredol o Ddydd Mawrth, 2il o Fedi 2014.  Nid oedd yr ysgol wedi derbyn unrhyw rybudd nad unrhyw wybodaeth am hyn.

  Dyma ddolen i'r ...

  Read the rest of this topic
  (319 words)
   
  Picture of Geraint Phillips
  Gwefan newydd / New website
  by Geraint Phillips - Monday, 28 July 2014, 6:36 AM
   

  Mae gennym ni wefan newydd! Pwyswch y cysylltiad isod er mwyn parhau i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Ysgol Morgan Llwyd.

  We have a new website! Click on the link below to continue to receive the latest information from Ysgol Morgan Llwyd.

  http://ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk

   

  Skip CysylltwchSkip Ydych chi eisiau swydd yn Ysgol Morgan Llwyd?